purina vetcenter image

Fermentowalne Włókno Pokarmowe Zwiększa Wydzielanie GLP-1 i Poprawia Homeostazę Glukozy Pomimo Zwiększonej Zdolności Tansportu Jelitowego Glukozy u Zdrowych Psów

Badanie to przeprowadzono w celu ustalenia czy długotrwałe spożycie fermentowalnego włókna pokarmowego reguluje ekspresję i syntezę peptydów pochodnych proglukagonu w dystalnych odcinkach jelita w celu modulacji homeostazy glukozy u psów. 16 dorosłych psów żywiono izoenergetycznymi, izoazotowymi karmami zawierającymi mieszankę wysoce fermentowalnych włókien pokarmowych (HFF) lub nisko fermentowalną (LFF) celulozę drzewną przez okres 14 dni w randomizowanym badaniu w układzie naprzemiennym. Następnie przeprowadzono test tolerancji doustnej glukozy, oraz oznaczenie poziomu glukozy w surowicy, insuliny oraz glukagono-podobnego peptydu-1(7-36)NH2 (GLP-1). Wyniki pokazały, że psy zywione dietą HFF miały wyższy poziom mRNA proglukagonu w jelicie krętym, więcej GLP-1 w jelicie oraz mniejsze całkowite pole pod krzywą (AUC) dla glukozy w surowicy. Psy na diecie HFF wykazywały ponadto istotnie większą długość kosmków jelitowych, dobrze rozwinęty rąbek szczoteczkowy i dużą ilość białkowego błonowego transportera glukozy w podstawno-bocznej części enterocytów oraz większą zdolność transportową w jelicie cienkim. Podsumowując, u zdrowych psów otrzymujacych fermentowalne włókno pokarmowe obserwowano poprawę homeostazy glukozy.