purina vetcenter image

Ilościowy Rezonans Magnetyczny: Nowa Nieinwazyjna Metoda Oceny Składu Ciała Zwierząt

Artykuł ten omawia zastosowanie ilościowego rezonansu magnetycznego (QMR) w ocenie składu i kondycji ciała zwierząt z nadwagą, aby lepiej diagnozować i monitorować odpowiedź na program odchudzania.