purina vetcenter image

Kamica moczowa u psów: analiza ponad 16000 kamieni moczowych przesłanych do badania do Kanadyjskiego Weterynaryjnego Ośrodka Badań nad Kamicą Moczową w okresie od lutego 1998 do kwietnia 2003.

Artykuł ten podsumowuje wyniki badań 16647 kamieni z pęcherza moczowego psów wysłanych do CVUC pomiędzy 1998 a 2003. Kamienie struwitowe były częstsze (43.8%) niż szczawianowe (41.5%), a także częściej występowały u suk, niż u samców. Dlaobu rodzajów kamieni, najczęstszymi dotkniętymi rasami były Sznaucer miniaturowy, Shih Tzu, Bichon fries, Lhasa Apso i Yorkshite terrier. Analizowane są także czynniki ryzyka, oraz zalecenia dotyczące leczenia i profilaktyki.