Kamica Szczawianowa i Hiperlipidemia- Psy header image

Kamica Szczawianowa i Hiperlipidemia- Psy

Omówienie definicji, diagnostyki i patofizjologii współistniejącej Kamicy Moczowej Szczawianowej i hiperlipidemii u psów. Zawiera także zalecenia dotyczące dietetycznego wsparcia terapii w tych przypadkach oraz długoterminowego monitorowania choroby.