Kamica Szczawianowa- Psy header image

Kamica Szczawianowa- Psy

Omówienie definicji, diagnostyki i patofizjologii Kamicy Moczowej Szczawianowej u psów. Zawiera także zalecenia dotyczące dietetycznego wsparcia terapii w tych przypadkach oraz długoterminowego monitorowania choroby.