purina vetcenter image

Kliniczne i diagnostyczne podejście do weterynaryjnego pacjenta z napadem drgawkowym.

Napady drgawkowe to bardzo częsty problem neurologiczny u małych zwierząt. Psy i koty z napadami drgawkowymi można podzielić na 3 głóne kategorie na podstawie przyczyn: pacjentów z padaczką pierwotną, pacjentów z padaczką symptomatyczną, oraz pacjentów z drgawkami padaczkowymi reaktywnymi. Ponadto, u części pacjentów mozę zostać rozpoznana “padaczka idiopatyczna”, kiedy nie są spełnione kryteria padaczki pierwotnej, ale nie udaje się zidentyfikować strukturalnej ani reaktywnej przyczyny napadów. Artykuł ten podsumowuje główne objawy kliniczne obecne w każdym z 3 głównych rodzajów napadów drgawkowych i sugeruje wystandaryzowane podejście do dianostyki oparte na danych pacjenta z wywiadu i wynikach badania neurologicznego.