purina vetcenter image

Kluczowe Czynniki Dietetyczne w Odchudzaniu

Artylkuł ten jest przeglądem kluczowych czynników związanych z dietą, które należy rozważyć w kontekście program odchudzania u zwierząt towarzyszących. Stosowanie się do zaleceń program odchudzania oraz porady dotyczące aktywności fizycznej, trybu życia i diety (w tym odpowiedniej jej objętości, rozkładu posiłków, składu diety, itp.) są kluczem do skutecznego odchudzania.