purina vetcenter image

Komunikacja z Klientami W Celu Edukowania, Wzmacniania lub Zmiany Przekonań w sferze Zwierząt Towarzyszących

Uzyskanie wglądu w przekonania właściciela zwierzęcia dotyczących okreslonych problemów czy procedur w Twojej praktyce może pomóc we współpracy z nim. Zrozumienie przekonań pomoże określić, czy potrzebna jest edukacja, wzmocnienie, czy zmiana przekonań, postaw i zachowań klientów. Dostępne są dwie teoretyczne podstawy, Model Przekonań Zdrowotnych (HBM) oraz Transteoretyczny Model Zmiany (TTM), aby pomóc Ci w tymprocesie. Każda z podstaw jest umieszczona w kontekście relacji właściciel zwierzęcia- personel medyczny. Zrozumienie przekonań i postaw klienta dotyczących danego problemu czy procedury pomoże Ci być bardziej przekonującym i skutecznym rzecznikiem zdrowia zwierząt.