purina vetcenter image

Kontrowersje wokół Leczenia Otyłości u Zwierząt

Artykuł ten podsumowuje kontrowersje otaczające kwestię otyłości u zwierząt towarzyszących będące wynikiem istniejących luk w naszym rozumieniu tego zaburzenia.