purina vetcenter image

Korelacja zmian w obrazie pozytonowej tomografii emisyjnej z fuorodeoksyglukozą oraz obrazie rezonansu magnetycznego u 5 psów z nieropnym zapaleniem mózgu i opon mózgowych.

W tym badaniu oceniano objawy stwierdzane w badaniu pozytronowej tomografii emisyjnej z [18F]2-deoksy-2-fluoro-D-glukozą u psów z zapaleniem mózgu i analizowano rolę FDG-PET w diagnostyce zapalenia mózgu i opon mózgowych. W badaniu FDG-PET u psów z martwicowym zapaleniem mózgu i opon (NME) stwierdzano hipometabolizm glukozy, natomiast u psów z ziarniniakowym zapaleniem mózgu i opon (GME) obserwowano jej hipermetabolizm. Zmiany metaboliczne w mózgu w FDG-PET korelowały z hiperintensywnymi i hipointensywnymi obszarami widocznymi w badaniu rezonansu magnetycznego. Ten rodzaj tomografii (FDG-PET), po połączeniu wszystkich danych diagnostycznych, pomógł zróżnicować odmienne warianty zapalenia mózgu i opon mózgowych.