purina vetcenter image

Malejące Rezerwy Fizjologiczne: Definiowanie Starzenia

Starzenie to suma szkodliwego wpływu czasu na funkcje komórek, mikroanatomię i fizjolgię każdego z układów organizmu. Te biologiczne zmiany związane ze starzeniem objawiają się postępującym pogorszeniem kondycji fizycznej, czynności narządów, funkcji psychicznych oraz odpowiedzi immunologicznej, ale niekoniecznie skorelowane są z rzeczywistym wiekiem chronologicznym. To jak stary jest organizm w kontekście czasu określa się mianem wieku “chronologicznego”, który należy odróżnić od wieku “biologicznego”- względnego czynnościowego wieku każdego ze zróżnicowanych układów organizmu osobnika. Ponieważ korelacja między wiekiem chronologicznym a biologicznym jest niewielka, każde zwierzę wciąż powinno być oceniane indywidualnie.