purina vetcenter image

Metabolizm Energetyczny Mózgu i Wpływ Starzenia: Czy Stajemy Się Tym, Co Jemy?

Psy jako potencjalny model zmian poznawczych u człowieka oraz korzyści dla psów wynikające oparte na ty, czego dowiedzieliśmy się o człowieku: Chociaż powszechnie wykorzystywane są szczury i myszy, pies domowy może stanowić lepszy model złożonych cech genetycznych, takich jak te dotyczące zaburzeń behawioralnych, w tym starzenia mózgu. Pies jako model złożonych zachowań ma kilka zalet w porównaniu z gryzoniami, wśród których wyróżniona jest wspólna historia ewolucyjna psów i ludzi. Ponadto, entuzjazm i bliska współpraca właścicieli I hodowców wspiera stałe zainteresowanie genetyką psów w środowisku kynologicznym i zapewnia dostęp do potrzebnego materiału badawczego. W końcu, rasy uzyskano poprzez selekcję w kierunku określonych zadań lub pracy, a większość istniejących dzisiaj ras ma mniej niż 150 lat, co dodatkowo zmniejsza heterogeniczność.