purina vetcenter image

Metabolomika Osocza: Zastosowanie w Otyłości Psów

Metabolomika, badanie chemicznych procesów dotyczących metabolitów, może być wartościowym narzędziem do sprostania wyzwaniom związanym z poszukiwaniem nowych biomarkerów. Te prezentacja podsumowuje doniesienia literaturowe dotyczące metabolomiki i otyłości ludzi i gryzoni, jak również wyniki badań nad otyłośicą u psów przeprowadzonych w laboratorium autora.