purina vetcenter image

Miejscowe tempo mózgowego metabolizmu glukozy u psów razy Beagle w różnym wieku.

W badaniu tym oceniano różne tempo metabolizmu glukozy w różnych obszarach mózgu u przytomnych psów rasy Beagle z różnych grup wiekowych. Stwierdzono związany z wiekiem jego spadek w 15/22 obszarów. Największe spadki miały miejsce między 1 a 6 rokiem życia. Jedynie w pięciu obszarach mózgu, niektóre z tych spadków trwały nadal wraz z wiekiem.