New Age Pracujących Psów: Inne Zadania, Inne Żywienie header image

New Age Pracujących Psów: Inne Zadania, Inne Żywienie

Badania nad żywieniem psów pracujących skupiły się głównie na wyścigowych Greyhoundach oraz wytrzymałych psach zaprzęgowych. Nowsze badania nad psami zaangażowanymi w inne dyscypliny, jak agility, zadania oparte na węchu (psy poszukiwawcze i Foxhoundy) oraz inne (od field trials po dock diving) wykazały potencjalnie różne potrzeby tych psów w zakresie żywienia lub suplementacji dla osiągnięcia szycztowej wydajności. Niestety, w ciągu ostatnich 10 lat wraz ze zmianemi i ewolucją aktywności sportowych, przeprowadzono niewiele badań nad zywieniem i jego rolą w tych aktywnościach. W rezultacie, informacje o optymalnym odżywianiu opierają się w znacznym stopniu na wynikach uzyskanych u psów zaprzęgowych i Greyhoundów oraz praktyce laików. Rozwianie mitów i zastosowanie wyników badań w codziennej praktyce pozostaje wyzwaniem.