purina vetcenter image

Niewydolność Nerek u Psów: Kiedy jest Właściwy Moment na Wdrożenie Terapii Dieietycznej?

Artykuł ten analizuje terapię dietetyczną psów z wczesnym stadium niewydolności nerek (stadium IRIS <2.5) I bez objawów klinicznych. Pacjent musi jeść aby zaspokoić wszystkie potrzeby pokarmowe.