purina vetcenter image

Obecny pogląd Międzynarodowej Grupy Roboczej do spraw Padaczki na temat idiopatycznej o podłożu lub domniemanym podłożu genetycznym u psów rasowych.

Idiopatyczna padaczka psów (IE) to częste zaburzenie neurologiczne występujące zarówno u psów czystych ras, jak i u psów ras mieszanych. Pewne rasy wydają się być predysponowane do IE, a badania pokazują różnice pomiędzy rasami w obszarach objawów klinicznych, dziedziczności oraz częstości występowania. Skuteczne leczenie padaczki psów uzależnione jest od świadomości istnienia tych specyficznych dla ras różnic. Artykuł ten przedstawia dostępne dowody na predylekcję pewnych ras psów do IE o udowodnionym lub podejrzewanym podłożu genetycznym i podsumowuje specyficzne dla poszczególnych ras cechy kliniczne (np. wiek w momencie wystąpienia, rasa, wiek i płeć, typ napadu drgawkowego), odpowiedź na leczenie, częstość występowania i sugerowana dziedziczność. Ponadto, wyszczególnione są pewne specyficzne rasowo choroby, które mogą wejść w zakres rozpoznania różnicowego IE.