Ocena jakości życia psów z padaczką idiopatyczną header image

Ocena jakości życia psów z padaczką idiopatyczną

W badaniu tym oceniano wpływ padaczki psów i jej leczenia na jakość życia, za pomocą kwestionariuszy online wypełnianych przez opiekunów 150 psów z padaczką, dotyczących istotnych aspektów choroby i zwierzęcia, takich jak działania niepożądane leczenia, ale także oceniających efekty u właściciela- takie jak lęk, frustracja, itd.