purina vetcenter image

Ocena Przepuszczalności Jelitowej u Psów

Przepuszczalność jelitowa (IP) to element funkcji bariery śluzówkowej, pozwalającej niewielkim cząsteczkom na przechodzenie poprzez ścisłe połączenia między komórkami nabłonka. W stanie prawidłowego zdrowia niska IP przyczynia się do utrzymania homeostazy przez układ odpornościowy. W chorobie, zwiększona IP może prowadzić do przenikania antygenów ze światła jelita, które mogą nasilać reakcje odpornościowe w jelicie. IP bada się poprzez doustne podawanie obojętnych dla organizmu markerów IP i procentowe oznaczanie ich poziomu w moczu lub krwi. Pomimo udowodnienia zmian w IP w szeregu zaburzeń pokarmowych u psów, analiza IP nie znalazła szerokiego zastosowania klinicznego. Obecnie, za bardzo obiecujący marker uważany jest ioheksol, gdyż pozwala uniknąć problemów związanych z markerami radioaktywnymi lub cukrowymi.