purina vetcenter image

Olej rybi zmniejsza aktywność metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w mazi stawowej stawu kolanowego u psów z chorobą zapalną stawów.

W badaniu tym porównano stosowanie diety wzbogaconej olejem rybim z dietą kontrolną w kontekście wpływu na metaloproteinzay macierzy pozakomórkowej (MMP) mazi stawowej, inhibitory tkankowe MMP-2 (TIMP-2) oraz urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPA) u psów z ostrym urazem przedniego więzadła krzyżowego (CCL). Psy żywione były karma kontrolną lub badaną od 1 tygodnia przed zabiegiem do 56 dnia po operacji, natomiast osocze i maź stawową (zarówno z uszkodzonego, jak i zdrowego stawu kolanowego) pobierano i analizowano przez 7 dni przed zabiegiem, w dniu zabiegu oraz w dniach 7, 14, 28 i 56 po zabiegu. Wyniki pokazały, że całkowite poziomy EPA i DHA we krwi były istotnie podwyższone, a całkowity poziom kwasu arachidonowego (AA) był istotnie obniżony przez dietę zawierającą olej rybi. Chociaz nie zaobserwowano istotnych zmian u psów żywionych karma z olejem rybim pod względem ekspresji i aktywności MMP w operowanym kolanie, ekspresji TIMP-2, czy aktywności uPA w żadnym z momentów podczas badania, zaobserwowwano korzystne zmiany w mazi stawowej zdrowego stawu kolanowego. Sugeruje to, że olej rybi w diecie może korzystnie działać na MMP mazi stawowej oraz równowagę TIMP-2 uw nieuszkodzonym stawie kolanowym u psów z urazem CCL.