purina vetcenter image

Otyłośc psów: opinie praktyk weterynaryjnych i właścicieli na temat przyczyn i przeciwdziałania.

W badaniu tym analizowano przyczyny i leczenie otyłości psów w oparciu o kwestionariusze wypełniane przez właścicieli psów (219) w Australii oraz praktyki weterynaryjne (153). Podczas gdy lekarze weterynarii za terapię uważają ograniczenie ilości podawanej karmy, właściciele oczekują, że lekzra zmieni dietę na inną. Według lekarzy, jedynie 3% przypadków można przypisać czynnikom swoistym dla zwierzęcia.