purina vetcenter image

Patofizjologia i terapia chorób jelita grubego psów.

Artykuł ten omawia fizjologię okrężnicy psa, najczęściej występujące choroby i ich leczenie. Biegunka z jelita grubego jest zwykle spowodowana dietą lub czynnikami zakaźnymi bądź pasożytami. Najczęstszą postacią nieswoistego zapalenia jelit w okrężnicy jest limfocytarno-plazmocytarne zapalenie okrężnicy, które należy podejrzewać, gdy nie uda się zidentyfikować czynnika etiologicznego, bądź przyczyny pokarmowej. Zaparcia należy diagnozować i leczyć lub im przeciwdziałać, aby uniknąć rozwinięciu się okrężnicy olbrzymiej.