purina vetcenter image

Pokarmowa suplementacja triacylogliceroli o średniej długości łańcucha (TAG) ma długotrwały efekt wzmacniający funkcje poznawcze u starszych psów.

Starsze psy rasy Beagle podzielono na równe sobie pod względem poznawczym grupy. Grupa badana otrzymywała dietę wzbogaconą o 5.5% MCT przez okres ośmiu miesięcy. Następnie, wszystkie psy poddano ocenie pod kątem czterech kompetencji poznawczych. Grupa badana uzyskiwała w wiekszości testów istotnie lepsze wyniki, niż grupa kontrolna, szczególnie tych trudniejszych, jak również wykazywała istotnie zwiększone poziomy ciała ketonowego- kwasu beta-hydroksymasłowego. Wnioskiem z badania jest to, że długotrwała suplementacja MCT może poprawiać funkcje poznawcze u starszych psów i zwiększać poziom krążących ciał ketonowych, dostarczając alternatywne źródło energii dla mózgu.