purina vetcenter image

Poprawa funkcji mózgu u starszych psów: nowe podejście dietetyczne.

Artykuł ten omawia behawioralne, morgfologiczne i metaboliczne zmiany dotyczące mózgu i związane ze starzeniem, a także nowoczesne podejście dietetyczne do związanych z wiekiem zmian metabolicznych w mózgu psa. Proces starzenia wydaje się powodować szereg metabolicznych i morfologicznych zmian w mózgu, które ostatecznie prowadzić mogą do osłabienia funkcji poznawczych, a nawet do wystąpienia zespołu zaburzeń poznawczych (demencji) u starszych psów. Te związane z wiekem zmiany wydają się mieć charakter stopniowy, postępujący i nieodwracalny i niekorzystnie wpływają one na jakość życia, zarówno psów, jak i ich właścicieli. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie starzeniu się mózgu, zapobieganie zmianom związanym z wiekiem poprzez korygowanie na wczesnym etapie zmian metabolicznych eliminowanie czynników ryzyka jest bardziej pożądane od prób leczenia, gdy obecne są już ewidentne objawy kliniczne zaburzenia.