purina vetcenter image

Poprawa Funkcji Poznawczych u Starych Psów: Nowe Podejście Żywieniowe

Badanie to opracowano w celu ustalenia czy pokarmowa suplementacja średniołańcuchowych trójglicerydów (MCT) może poprawiać funkcje poznawcze u starszych psów poprzez dostarczenie do mózgu ciał ketonowych jako alternatywnego źródła energii. Starsze psy podzielono losowo na dwie grupy w oparciu o wstępne testy funkcji poznawczych i żywiono dietą kontrolną lub dietą z MCT przez okres ośmiu miesięcy. W czasie trwania próby z dietą psy poddano zestawowi testów funkcji poznawczych w celu oceny zdolności uczenia się, zapamiętywania i uwagi. Psy żywione dietą MCT uzyskiwały istotnie lepsze wyniki w większości testów poznawczych, niż grupa kontrolna.