purina vetcenter image

Porównanie komercyjnej ograniczonej antygenowo diety z dietą domową w diagnostyce niepożądanych reakcji pokarmowych u psów.

W badaniu tym porówywano skuteczność diagnostyczną domowej diety z komercyjną, ograniczoną antygenowo karma (z rybą jako źródłem antygenów) w nietolerancjach pokarmowych u psów. Po rozpoznaniu nietolerancji pokarmowej z pomocą diety domowej, psy żywione były komercyjną dietą o ograniczonej antygenowości i u 50% wystąpiły reakcje, co sugeruje, że ryba nie jest pożądanym składnikiem diety psów z nietolerancjami pokarmowymi.