purina vetcenter image

Postępowanie dietetyczne w przewlekłym idiopatycznym zapaleniu jelita grubego u psów.

Artykuł ten omawia terapię dietetyczną 13 psów z idiopatycznym przewlekłym zapaleniem okrężnicy wykazujących objawy luźnego kału, krwi i/lub śluzu w kale, bolesnych parć, zwiększonej częstotliwości defekacji, wymiotów, spadku masy ciała i wzdęć. Biopsja wykazała limfocytarny i plazmocytarny naciek w blaszce właściwej okrężnicy. Wszystkie psy były skutecznie żywione przez okres od 2 do 28 miesięcy niskoresztkową, wysoce strawną i względnie hipoalergiczną karmą, co sugeruje rolę diety w patogenezie i terapii tego zaburzenia.