purina vetcenter image

Powiększenie objętości żołądka jest fizjologiczną oznaką sytości u psów.

Badanie przeprowadzono w celu przetestowania hipotezy, według której rozszerzenie żołądka występujące podczas posiłku wywołuje uczucie sytości u psów oraz w celu określenia czy znaczenie ma kompozycja składników odżywczych w posiłku. Psom z przetokami żołądkowymi, dwunastniczymi i przełykowymi podawano płynną dietę aż do wywołania sytości i mierzono pobraną objętość karmy oraz czas potrzebny zwierzęciu do jej pobrania. Rozszerzenie uzyskiwano podczas karmienia pozornego z użyciem wlewu płynnych substancji odżywczych, płynu obojętnego (Karaya) lub balonów napełnianych wodą. Rezultaty pokazały, że zarówno balon, obojętny płyn, jak i płynna substancja odżywcza hamowały pozorne żywienie zależnie od dawki. Kolejne stopnie poszerzania żołądka, podobne jak te obserwowane podczas normalnego pobierania posiłku, wywoływały stopniowe osłabienie pobierania pokarmu poprzez mechanizm niecholinergiczny i niezależny od charakterystyki odżywczej pokarmu.