purina vetcenter image

Powstawanie produktów metabolizmu lipidów w odpowiedzi na dietę i trening u psów zaprzęgowych.

W badaniu tym porównano efekt diety bogatej w tłuszcze oraz diety bogatej w węglowodany podawanej psom Alaskan Husky przez okres 4 tygodni przed oraz podczas 8-tygodniowego program kondycyjnego. Próbki krwi pobierano przed i po sesjach ćwiczeń aerobowych przeprowadzanych przed i podczas programu kondycyjnego. Próbki te poddano analizie pod kątem poziomu w surowicy wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), trójglicerydów (TG), witaminy E, glukozy i lipazy. Wyniki pokazują, że psy otrzymujące dietę bogatą w tłuszcze miały wyższe powysiłkowe wartości FFA i TG, zarówno przed jak i po okresie treningu. Pomiędzy grupami nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących poziomu witaminy E i aktywności lipazy. Wyciągnięto wniosek, że podawanie karmy bogatej w tłuszcze w bezpieczny sposób zwiększa dostępność miejscowej jak i obwodowej rezerwy tłuszczowej podczas wysiłku.