purina vetcenter image

Powstawanie produktów metabolizmu lipidów w odpowiedzi na dietę i trening u psów zaprzęgowych.

W badaniu tym porównano korzystne działanie diety wysokotłuszczowej (HF- 60% kalorii z tłuszczu) i wysokowęglowodanowej (HC- 60% kalorii z węglowodanów) w dwóch grupach psów zaprzęgowych poddanych seriom ćwiczeń aerobowych. Aby ocenić efekty diet, przed i po każdej próbie oznaczano kluczowe parametry, takie jak wolne kwasy tłuszczowe (FFA), trójglicerydy (TG), witamina E, glukoza i aktywność lipazy we krwi. Dieta HF wywoływała wyższe stężenia FFA i TG przed i po wysiłku, ale bez zmian w innych parametrach w porównaniu z dietą HC, co sugeruje zwiększoną dostępność zmagazynowanych lipidów podczas ćwiczeń. Jednakże, aby stwierdzić czy przekłada się to na lepszą wydajność, potrzebne są dalsze badania.