purina vetcenter image

Praktyki Żywieniowe wśród Hodowców Psów w USA i Kanadzie

Praktyka żywieniowa hodowców psów w całym cyklu rozrodczym może wpływać na płodność i przeżywalność miotu, jak również mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia szczeniąt. Zatem, dążyliśmy do ustalenia odsetka hodowców, którzy żywią swoje zwierzęta dietami, które spełniają aktualnie przyjęte standardy żywieniowe dla rozrodu i wczesnego rozwoju, oraz do poszukiwania czynników wpływających na ich praktyki żywieniowe. Wykorzystując internetowy kwestionariusz przeprowadziliśmy sondaż wśród hodowców z USA i Kanady w wieku minimum 18 lat, którzy uzykują przynajmniej jeden miot na dwa lata. Zebrane informacje obejmowały: praktykę żywieniową w trzech etapach życia (przed ciążą, podczsa ciąży/laktacji oraz podczas wzrostu szczeniąt; kryteria wyboru karmy; źródła informacji o karmie. Adekwatność odżywcza karm została określona przez deklarację AAFCO (Stowarzyszenie Amerykańskich Urzędowych Kontrolerów Pasz) na etykiecie produktów. W okresie ciąży/laktacji 1659 respondentów (85%) zadeklarowało podawanie komercyjnej karmy, podczas gdy 294 (15%) deklarowało podawanie pożywienia przygotowanego w domu. Około 17% (131 spośród 759) hodowców, którzy dostarczyli deklaracje AAFCO z używanych produktów, podawało niewłaściwe karmy, przeznaczone jedynie do żywienia uzupełniającego lub do innego etapu życia. Nieuzasadnione deklaracje marketingowe, szczególnie te odnoszące się do składu karmy, były podawane przez wielu hodowców jako czynniki, które kształtowały ich praktyki żywieniowe. Chociaż 68.5% hodowców uznaje lekarzy weterynarii za zaufane źródło wiedzy o dietach, jedynie 34.5% deklarowało konsultowanie z nimi żywienia. Biorąc pod uwagę liczbę hodowców stosujących nieprawidłową dietę oraz wpływ nieweryfikowanych źródeł informacji na ich decyzje żywieniowe, konieczna może być bardziej aktywna postawa lekarzy weterynarii w dostarczaniu porad dietetycznych hodowcom psów.