purina vetcenter image

Próba pokarmowa z wykorzystaniem komercyjnej hipoalergicznej diety zawierającej hydrolizowane białko u psów z nieswoistym zapaleniem jelit.

W artykule opisano wpływ wysoce strawnej diety hipoalergicznej z hydrolizowanymi globulinami sojowymi, skrobią kukurydzianą, MTC oraz zmodyfikowanym stosunku PUFA omega-3 do omega-6 na grupę (n=6) psów z IBD oporną na inne diety, a u niektórych oporną na leczenie farmakologiczne. Dieta jako jedyna terapia spowodowała poprawę kliniczną u 4 psów, a u pozostałych dwóch potrzebne było dołączenie terapii farmakologicznej. To, czy poprawę należy przypisać wyłącznie hydrolizowanemu białku sojowemu, czy innym składnikom diety, wymaga dalszych badań.