purina vetcenter image

Psi model ketozy terapeutycznej wywołanej doustnym podawaniem R,S-1,3 acetylooctanu butanodiolu.

W badaniu tym sprawdzano, czy istnieje możliwość wywołwania ketozy u psów poprzez wielokrotne podawanie prekursorów ciał ketonowych z lub bez węglowodanów. Postawiono dwa warunki: prekursor nie mógł dostarczać więcej niż 50% kalorii ani angażować więcej niż połowy wydolności wątroby w celu jego oksydacji. Poziom ketozy osiągnięty w tym modelu psim był niższy, niż ten u dzieci, u których padaczka kontrolowana jest za pomocą diety ketogennej.