purina vetcenter image

Puszkowa karma bogata w włókno a poposiłkowa glikemia u psów ze spontaniczą cukrzycą.

Celem tego badania było określenie efektu jaki na poposiłkową glikemię wywiera stosowanie komercyjnej puszkowej bogatej w włókno pokarmowe diety u psów ze spontaniczną cukrzycą. Nie można założyć, że złóżone węglowodany i włókno będą wywierać takisam efekt, gdy poddane zostaną procesowi puszkowania ani że trawienia będzie przebiegać tak samo w naturalnie występującej, jak i wywołanej eksperymentalnie cukrzycy psów.