purina vetcenter image

Rozwijająca się Populacja i Interwencje Behawioralne w celu Zajęcia się Wyzwaniem dla Zdrowia Publicznego w postaci Otyłości Zwierząt

Otyłość zwierząt stanowi aktualnie duże wyzwanie. Otyłość wśród ludzi pozostaje wciąż dużym wyzwaniem biorąc pod uwagę ilość uwagi poświęcanej jej przez główne instytucje zdrowia publicznego. Zatem, nie poświęca się tym pacjentom należytej uwagi, brakuje także programów badawczych nad tym zagadnieniem. Artykuł ten opisuje niektóre przyczyny, dla których otyłość i nadwaga zwierząt powiny znaleźć się w głównym nurcie walki z otyłością przez instytucje zdrowia publicznego.