purina vetcenter image

Spostrzeżenia z 10 Lat Badań Klinicznych nad Otyłością Zwierząt: Co Możemy Zrobić Lepiej?

Artykuł ten analizuje korzyści płynące z włączenia leczenia otyłości zwierząt do ogólnej strategii zdrowia publicznego w celu przezwyciężenia problem, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Aby stawić czoła temu wyzwaniu zdrowia publicznego, potrzebna jest współpraca pomiędzy specjalistami z różnych obszarów oraz większy nacisk na podstawowe program profilaktyki.