Struktura genetyczna rasowego psa domowego. header image

Struktura genetyczna rasowego psa domowego.

W badaniu tym analizowana jest struktura genetyczna 85 ras psa domowego. Wyniki analizy markerów molekularnych pozwoliły na podzielenie ras na 4 grupy genetyczne.