purina vetcenter image

Suplementacja pokarmowa średniołańcuchowych TAG ma długotrwałe działanie poprawiające funkcje poznawcze u starzejących się psów.

W badaniu tym analizowano korzyści wynikające z zastosowania średniołańcuchowych triglicerydów (MCT) jako źródła ketonów na funkcje poznawcze u starzejących się psów rasy Beagle. Psy poddano testom poznawczym przed i po 8-miesięcznej terapii za pomocą diety wzbogaconej o 5.5% MCT. Psy otrzymujące suplementację osiągały istotnie lepsze wyniki w większości testów oraz wykazywały zwiększony poziom beta hydroksymaślanu w porównaniu z grupą kontrolną, co sugeruje korzystne działanie suplementacji.