purina vetcenter image

Terapia lekami przeciwdrgawkowymi i jej monitorowanie

Rozdział ten omawia strategię decyzyjną dotyczącą terapii padaczki psów. Z powodu większej dostępności i szerszego zastosowania MRI w diagnostyce padaczki oraz szybko rosnącej liczby dostępnych leków przeciwpadaczkowych (AE), lekarze weterynarii stają przed dylematem optymalnego momentu rozpoczęcia leczenia, wyboru najlepszej terapii początkowej i kiedy powinno się rozważyć zmiany w leczeniu. Rozdział ten jest zatem omówieniem strategii decyzyjnej dotyczącej terapii przeciwdrgawkowej, podsumowaniem obecnie dostepnych leków przeciwdrgawkowych oraz omówieniem postępów terapeutycznych w obszarze padaczki psów.