purina vetcenter image

Terapia Padaczki Lekoopornej.

Padaczka lekooporna (nieskuteczne kontrolowanie napadów lub nieakceptowalne uboczne efekty leczenia) występuje u około jednej trzeciej psów z padaczką. Spore zainteresowanie budzi zatem poszukiwanie alternatywnych metod leczenia dla tych pacjentów. Badania prowadzone są w trzech obszarach i są one omówione w tym artykule. Tymi trzema obszarami są: 1) nowe leki przeciwpadaczkowe, jak gabapentyna, zonisamid, lewetyracetam i pregabalina- obecnie stosowane u ludzi; 2) Elektrostymulacja mózgu i 3) Modyfikacja diety. Potrzebne sa dodatkowe randomizowane badania kliniczne z grupami kontrolnymi, aby lepiej ocenić wszytkie te terapie lekoopornej padaczki psów i kotów.