purina vetcenter image

Terminologia i klasyfikacja napadów drgawkowych i padaczek.

Przegląd przedstawia schemat systemów klasyfikacji epilepsji proponowany w medycynie człowieka i podsumowuje poprzednie rekomendacje dotyczące zastosowania ich w medycynie weterynaryjnej. Autor proponuje zestaw definicji i terminologii do zastosowania w przypadku pacjentów weterynaryjnych, w tym słownik terminologii opisowej dla semiologii napadów drgawkowych oraz schemat diagnostyczny dla klasyfikacji indywidualnych pacjentów. Oczekuje się, że artykył ten przyczyni się do powstania powszechnie przyjętego dokumentu mającego na celu poprawę komunikacji pomiędzy lekarzami weterynarii, pomoże w projektowaniu badan klinicznych i w podejmowaniu decyzji dotyczących terapii weterynaryjnych pacjentów z napadami drgawkowymi.