purina vetcenter image

Wpływ czterech diet zawierających około 11% białka (w suchej masie) na indeks aktywności kwasu moczowego, moczanu sodu, oraz moczanu amonu w moczu zdrowych psów rasy Beagle.

W badaniu tym analizowano szereg parametrów moczu w próbkach pobranych od 6 zdrowych psów rasy Beagle po okresie żywienia ich 4 dietami o różnych zawartościach i źródłach białka. Wszystkie diety spowodowały wytworzenie podobnej objętości alkalicznego moczu, ale 24-godzinne pH moczu po spożyciu karmy opartej na jajach było istotnie wyższe. Dieta ta skutkowała także wyższymi indeksami aktywności dla kwasu moczowego, moczanu sodu oraz moczanu amonu, oraz większej ilości wydalanych z moczem Cl, K, P i kwasu szczawiowego.