purina vetcenter image

Wpływ Diety na Mikrobiom Przewodu Pokarmowego Starzejących się Psów: Potencjalne Narzędzia do Poprawy Stanu Zdrowia

Zależność pomiędzy żywieniem, fizjologią i mikrobiologią przewodu pokarmowego oraz odpornością gospodarza została omówiona w kontekście starzejącego się organizmu psa i kota. Dynamiczne wzajemne zależności pomiędzt tymi trzena obszarami otwierają możliwości poprawy zdrowia przewodu pokarmowego i status immunologicznego starzejących się psów poprzez odpowiednią formulację diety. Składniki pokarmowe, przetwarzanie oraz skład, a szczególnie pewne szczególne węglowodany, jak prebiotyki, mogą być potencjalnymi narzędziami oddziaływania na przewód pokarmowy i zmianę stanu zdrowia u psów geriatrycznych.