purina vetcenter image

Wpływ ograniczenia ilości karmy na długość życia i związane z wiekiem zmiany u psów.

W badaniu tym oceniano wpływ ograniczenia ilości spożywanej karmy na sługość życia i marker procesu starzenia u 48 rosnących psów rasy Labrador retriever, które w wieku 6 tygodni dobrano w pary pod kątem płci i wagi i losowo przydzielono do grupy kontrolnej żywionej bez ograniczeń ilościowych (CF) lub do grupy z ograniczoną o 25% ilością tej samej karmy (DR) od wieku 8 tygodni. Co roku mierono markery starzenia, kondycję ciała i skład ciała, a także zapisywano wiek w jakim pojawiły się choroby przewlekłe oraz średnią i maksymalną długość życia. Długość życia była istotnie większa w grupie psów z DR, a wiek pojawienia się chorób przewlekłych był w tej grupie późniejszy, niż w grupie CF.