purina vetcenter image

Wpływ podawania karmy bogatej w kwasy tłuszczowe omega-3 u psów z naturalnie występującą chorobą zwyrodnieniową stawów.

W badaniu tym porównano dietę kliniczną bogatą w pochodzące z ryb kwasy tłuszczowe omega-3 ze zwykłą dietą u 30 będących prywatną własnością psów ze zwyrodnieniową chorobą stawu kolanowego lub biodrowego i kulawizną. Oceniano nasilenie kulawizny podczas codziennych aktywności oraz siłę reakcji podłoża, na poczatku badania oraz okresowo po podzieleniu psów na dwie grupy z każdą z diet. Po 13 tygodniach jedynie psy na diecie badanej wykazywały istotne zmniejszenie wskaźników kulawizny.