purina vetcenter image

Wpływ Spadku Masy Ciała na Normalizację Tętna i Zwiększenie Spontanicznej Aktywności u Psów z Nadwagą poddawanych Umiarkowanemu Wysiłkowi.

W badaniu tym oceniono korzystny wplyw spadku masy ciała na wartości tętna i spontaniczną aktywność u 15 psów z nadwagą poddanych 3-miesięcznemu programowi odchudzania z założeniem osiągnięcia utraty masy ciała na poziomie 1- 1.5% tygodniowo, żywionych karmą o składzie nakierowanym na wsparcie czynności mięśnia sercowego, zawierającym składniki takie jak PUFA, tauryna i L-karnityna. Średnia punktowa ocena kondycji ciała uległa zmianie z 7 na 4.3. Masa tkanki tłuszczowej uległa redukcji o 60%, przy czym beztłuszczowa masa ciała została zachowana. Spontaniczna aktywność wzrosła o 1.5, a wartość tętna spadła o 17% w spoczynku i podczas spacer.