purina vetcenter image

Wpływ sześciu źródeł węglowodanów na strawność karmy dla psów oraz na poposiłkowe poziomy glukozy i wydzielanie insuliny.

Badanie, z udziałem trzydziestu sześciu psów, przeprowadzono w celu oceny wpływu sześciu ekstrudowanych karm o różnych źródłach skrobi na całkowitą strawność w przewodzie pokarmowym psa oraz na poziom glukozy i wydzielanie insuliny. Do każdej z diet losowo przydzielono po sześć psów. Chociaż we wszystkich karmach strawność skrobi wynosiła powyżej 98%, obserwowano różnice w strawności suchej masy, wczesnym poposiłkowym poziomie glukozy, ilości wydzielanej insuliny oraz późnej fazie poposiłkowej. Wahania te można wyjaśnić różnicami w strukturze chemicznej pomiędzy poszczególnymi źródłami skrobi. Potrzebne są dalsze badania nad charakterystyką odżywczą każdego ze źródeł skrobi z użyciem diet opracowanych z myślą o modulacji odpowiedzi glikemicznej.