purina vetcenter image

Wspólne Stanowisko ACVIM w sprawie Terapii Napadów Drgawkowych u Psów 2015

Raport ten powstał w celu przedstawienia uzgodnionych zasad najlepszej praktyki w terapii napadów drgawkowych u psów opartych na aktualnych doniesieniach i wiedzy klinicznej. Oczekuje się, że dokument ten stanie się podstawą przyszłych badan nad padaczką psów. Raport zawiera wytyczne dla logicznego, metodycznego podejścia do identyfikacji, diagnozy, decyzji, leczenia i monitorowania pacjentów z padaczką. Omawia także sposoby poprawy jakości życia pacjentów.