purina vetcenter image

Wykorzystanie glukozy przez mózg oznaczane metodą emisyjnej tomografii pozytonowej wysokiej rozdzielczości u psów rasy Fiński Szpic z padaczką i zdrowych.

W tym badaniu prospektywnym jedenaście psów rasy Fiński Szpic z idiopatyczną padaczką ogniskową (IE) i grupa kontrolna złożona z sześciu psów poddane były badaniu elektroencefalograficznym (EEG) i pozytronowej emisyjnej tomografii z 2-deoksy-[18F] fluoro-d-glukozą. Psy z padaczką były poddawane badaniu w okresie międzynapadowym. Trzech badaczy, dla których status kliniczny psów został zaślepiony, zgłaszało nieprawidłowości wychwytu w FDG-PET u 9/11 psów z padaczką (82%) i 4/8 psów zdrowych (50%), a płat potyliczny był najczęściej dotkniętym obszarem u psów z epilepsją. Sugeruje to, że FDG-PET to użyteczne narzędzie diagnostyczne u psów z podejrzeniem IE. Wizualna i półilościowa ocena skanów FDG-PET dostarczyła komplementarnych informacji. Wyniki sugerowały również, że epileptogeneza może zachodzić w wielu obszarach mózgu psów rasy Szpic fiński z padaczką.