purina vetcenter image

Wytwarzanie Karmy dla Zwierząt: Zapewnienie Jakości

W dyskusji tej przedstawiony zostanie zarys koncepcji i struktury programu Jakości/Bezpieczeństwa Karm, który obejmuje różne procesy i procedury dla zagwarantowania, że produkcja i dystrybucja komercyjnych karm dla zwierząt przebiega w sposób bezpieczny, powtarzalny, jest zgodna z odpowiednimi regulacjami i spełnia oczekiwania klientów.